Masulje i cerbulje.

Pokojni Ivan Giurchita (Lazujka), njegov brat Petar i Mates. Samo Petar Lazujka je jos ziv.

Oglasi